СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - ДГ "Мечо Пух" - Равда
Трета подготвителна група "Слънце"
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК
игри16:0016:00
БЕЛ - "Знам и мога" - Изх. диагностика08:0009:00
Околен свят - "Знам и мога" - изх. диагностика08:0009:00
ФК - "Знам и мога" - Изх. диагностика08:0009:00
ИГРИ16:0016:00
Математика - Последователности08:0009:00
ФК - "Знам и мога" - Изх. диагностика08:0009:00
Изобр. изк. - Космически кораб08:0009:00
СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК
ИГРА16:0016:20
БЕЛ - "Знам и мога" - Изх. диагностика08:0009:00
Музика - Музикални гатанки08:0009:00
КТ - "Знам и мога" - изх. диагн.08:0009:00
ИГРИ16:0016:00
Математика - Броене до десет08:0009:00
ФК - Любими подвижни игри08:0009:00
Изобр. изк. - Дете играе на двора08:0009:00
ПЕТЪК СЪБОТА
ИГРИ16:0016:00
Околен свят - Моята червена книга08:0009:00
Музика - Песни за родината08:0009:00
КТ - "Знам и мога" - изх. диагн.08:0009:00