СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - ДГ "Мечо Пух" - Равда
Трета подготвителна група "Слънце"
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК
игри16:0016:00
ИГРИ16:0016:00
Математика - ориентиране в мрежа09:0009:30
ФК - Хайде спортуваме!09:4010:10
Изобр. изк. - Аз помагам на мама10:2010:50
СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК
ИГРА16:0016:20
БЕЛ - "Защо стоножката има сто крачета?" - Р. Киров09:0009:30
Музика - Мила, Бабо Марто!09:4010:10
КТ - Стоножка10:2010:50
ИГРИ16:0016:00
Математика - Сравняване, измерване09:0009:30
ФК - Хайде да спортуваме!09:4010:10
Изобр. изк - Рисуване по асоциация от музикален мотив10:2010:50
ПЕТЪК СЪБОТА
ИГРИ16:0016:00
Околен св, - Мама, татко и аз09:0009:30
музика - Ела, о мила, пролет!09:4010:10
КТ - "Да зашием копче!"10:2010:50