СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - ДГ "Мечо Пух" - Равда
Яслена група Калинки
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК
Изобразително изкуство: Ледената къщичка- усъвършенстване техниките на апликиране09:3009:45
БЕЛ:Смея се , сърдя се-обогатяване на активния речник.09:1509:30
Физ.култура:Смея се , сърдя се- затвърждаване и изпълнение на несложна комбинация от ЕПД09:3009:45
СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК
Околен свят: Смея се,сърдя се-затвърдяване и определяне на емоционалното състояние09:1509:30
Изобразително изкуство:Смея се,сърдя се-затвърдяване техниките на апликиране09:3009:45
Математика:Всички заедно-затвърдяване на представите за цвят и големина на обектите09:1509:30
Музика: Всички заедно-затвърдяване на музикално произведение09:3009:45
ПЕТЪК СЪБОТА
КТ:Всички заедно-затвърдяване конструиране на елементарни модели с подръчни материали09:1509:30
Физ.култура:Всички заедно-затвърдяване на двигателната активност09:3009:45