Яслена група Калинки

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

ДИДАКТИЧНИ ИГРИ
ИГРИ НА ОТКРИТО

Учителски състав
 Брой: 5
мед. сестра Венета Червенкова
Мед. сестра
0879/ 160 294
пом. възпитател Недка Недкова
Пом. възпитател
0879532730
Медицинска сестра Калина Христова
Мед. сестра
0879160292
мед. сестра Паунка Панайотова
Мед. сестра
0879160284
помошник възпитател Ани Капукаранова
Пом. възпитател
0879160293

Деца в групата
 Брой: 8
Александър А  
Борис В.  
Вероника  
Виктория А  
Дара М  
Десислава А.  
Преслав  
Радослав И.