Забрани

Уважаеми родители,


 Предоставям на вашето внимание допълнителните превантивни мерки, които ръководството на детското заведение прие за опазване живота и здравето на децата по време на пребиваването им в детската градина. Приетите правила са част от Правилника за вътрешния трудов ред при ДГ „Мечо Пух” с. Равда:


  1. Забранява се внасянето в групата на лекарства, включително витамини, сиропи, капки за нос, хомеопатични таблетки, дъвки и хранителни добавки. В случай на нужда ( за хронично болни и алергични деца) се разрешава предаването на еднадневна доза, която се оставя на старшата сестра.
  2. Забранява се внасянето на хранителни продукти и шишета с напитки, различни от вода. Препоръчваме на родителите, които носят на децата си минерална вода, да я подменят ежедневно. Шишетата да са с името на детето, по възможност и с отличителен знак, разпознаваем за детето.
  3. За рожденни, именни дни и други празници се разрешава внасянето на торта, придружена със сертификат от производителя, пакетирани бонбони, сокове в кутии с отразен на опаковката срок на годност; плодове. Родителят лично отразява в дневник донесените храни и продукти.
  4. Забранява се внасянето на дребни играчки, модули от строители, мозайки, химикали, моливи и други остри и опасни предмети, като  родителите се задължават ежедневно да проверяват раниците и джобовете на децата си.
  5. Забранява се носенето от децата на мобилни апарати, бижута и други ценности. Персоналът в детската градина не носи отговорност за изгубването или повреждането им.
  6. При неспазване или нарушение на Правилника, родителите носят персонална отговорност.

Дневен режим

Етичен кодекс

Правилник за дейността